בריאות פלוס


מצב שירותי הרפואה בישראל מחייב רכישת ביטוח בריאות הן במסגרת קופת החולים והן במסגרת פרטית באמצעות חברות הביטוח. 

מצד אחד, כל אחד רוצה להגן על יקיריו בפני אירועים כמו ניתוחים, השתלות, מחלות קשות, תאונות או מצב סיעודי.

מצד שני, מגוון התכניות והפרמיה המבוקשת יוצרות בלבלול רב, ולעיתים, מצוקה נפשית וכלכלית רבה.

ההוצאה על ביטוחי בריאות שונים ומשונים היא יקרה ובעלת משמעות לאורך שנים רבות של תשלומים ועולה לדיון בעצמה רבה ככל שאנו מתבגרים, וביתר שאת לקראת הפרישה שבה כל שקל חשוב.

שירות  "בריאות פלוס" בא בדיוק לענות על השאלות הבאות:

"על מה אני משלם?" 

"האם אני צריך את זה"?

"על מה אני יכול לוותר"?

"על מה אני צריך לתת דגש?"

"פרישה פלוס" תבצע את הבדיקה ותצג מסקנות והמלצות ברורות והכל בשקיפות, באוביקטיביות וללא כל תמורה מחברת ביטוח כלשהיא!