טפסים שימושיים


טפסי מס הכנסה

מס הכנסה – טופס 161- הודעת מעסיק על פרישת עובד

                   נספח לטופס 161- דיווח מעסיק על זקיפת הכנסה לפיצויים

מס הכנסה – טופס 161א – הודעת עובד בפרישה מעבודה

                     נספח ל- 161א – הוספת משלמים להודעת עובד בפרישה מעבודה

מס הכנסה – טופס 161ב – הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות

מס הכנסה – טופס 161ג – הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה

מס הכנסה- טופס 161ד – טופס קיבוע זכויות לפי סעיף 9א

מס הכנסה- טופס 161ח – הצהרה לפורש אחרי 01/2012  פטור לרובד הנוסף – קצבה יחידה

מס הכנסה- טופס 161י –  הצהרה  לפורש לפני 01/01/2012 פטור רובד נוסף – קצבה יחידה

מס הכנסה – טופס 116ג – בקשה לפריסת מס

מס הכנסה – הצהרת מבקש פדיון קופת גמל עקב סכום צבירה מזערית

מס הכנסה- טופס 159בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס – מצב רפואי

מס הכנסה – טופס 159א' בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס – מיעוט הכנסות

מס הכנסה – טופס 2279/א1 בקשה לרישום ייצוג ראשי/מתן ייפוי כוח

מס הכנסה – טופב 2279/א2 – מינוי מייצג נוסף

מס הכנסה –  טופס 116 בקשה לתיאום מס

מס הכנסה – טופס 101 לשכירים

מס הכנסה – טופס 101 לגמלאים

מס הכנסה – טופס מק/11 דיווח חוב פיצויים

מס הכנסה – טופס 169/א' בקשה לקביעת אחוזי נכות 

מס הכנסה – טופס 1516 בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5)

מס הכנסה – טופס 1245 בקשה לקבלת מידע על הכנסות (לקצבה מוכרת)

טפסי ביטוח לאומי

ביטוח לאומי- הודעה על עדכון פרטים בל/900

ביטוח לאומי – טופס תביעה לקצבת זקנה בל/480

ביטוח לאומי – תביעה לקצבת זקנה לחברי קיבוץ בל/485

ביטוח לאומי – תביעה לגמלת שארים בל/410

ביטוח לאומי – תביעה לדמי אבטלה בל/1500

ביטוח לאומי- אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר בל/1514

ביטוח לאומי – תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בל/5305

ביטוח לאומי- תביעה לתשלום חוב לקופת גמל בל/5310

ביטוח לאומי – אישור חיים למי שנמצא מחוץ לארץ בל/420

ביטוח לאומי – שאלון ידועים בציבור בל/107

ביטוח לאומי – פטור מתשלום דמי ביטוח ובריאות מהפנסיה לאישה נשואה בל/619

ייפוי כוח פנסיוניים וביטוח – ייפוי כוח וקוד אימות

נספח א'-ייפוי כוח בקשה למידע פנסיוני 

הפקת קוד אימות מהמסלקה הפנסיונית

נספח ב2 – ייפוי כוח פרטני 

הר הביטוח- נספח ה'

פניה לחברות ביטוח – נספח ב'

שאלונים לתכנון הפרישה

שאלון לתכנון פרישה

שאלון תעסוקתי

הזמנת שירותים פרישה פלוס אוגוסט 2020

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

א

א

א

ליצירת קשר:

טלפון: 072-2711660 , פקס: 04-8420445

דוא"ל info@prishaplus.co.il

שד. ההסתדרות 32, צ'ק פוסט, חיפה