ארכיון יומי : 27 בספטמבר 2015


בתקנוני קרנות פנסיה וותיקיות (וגם בפנסיה תקציבית) נקבע כי ניתן לצבור זכויות פנסיוניות בשיעור של עד 70% מהשכר הקובע. קביעות אלו שיקפו מצב שבו אדם היה פורש בד"כ בגיל 65, לאחר כ- 35 שנות וותק (2% לשנה), כאשר הזכויות העודפות נשארות ברובן בקרן (לטובת האיזון האקטוארי) וחלקן מוחזר לחוסך בדמות של […]

מיסוי צבירות עודפות – להאיר (חלק) מהחורים השחורים