ארכיון יומי : 27 בספטמבר 2018


בתאריך 08/11/2018 ייכנס לתוקפו התיקון לחוק , אשר יאפשר לעובדים לפדות כספי פיצויים מתקופות עבודה שבעבר, ללא צורך באישור המעסיק. תיקון החוק, מהווה בשורה צרכנית מצויינת לעובדים, אשר עד כה לא יכלו לגעת בכספים האלו מסיבות שונות, במיוחד כאשר המעסיקים נעלמו ואין דרך לקבל את הסכמתם. בפועל, עשוי היישום להיות […]

יישום תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ...


בתאריך 02/07/2018 התקבל בכנסת תיקון לסעיף 23 של החוק הנ"ל, אשר מגדיר את התנאים, שרק בהם, תהיה רשאית קופה אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה (ביטוח מנהלים/קרן פנסיה) להחזיר למעסיק את כספי הפיצויים הצבורים של עובד וזאת בכפוף להוראות סעיף 26 ו 14 לחוק פיצויי פיטורין: תנאי ראשון: […]

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשע"ח– ...