לבעלי שליטה


פרישה פלוס יועצים בע"מ  מציעה לבעלי השליטה תכנון פרישה מקדמי, בהתאם להחלטות והצרכים האישיים של בעל השליטה. בתכנוני פרישה מסוג זה, עושה "פרישה פלוס" שימוש במערכות ממוכנות אשר מותאמות להוראות פקודת מס הכנסה בכלל, ולתיקון 190 בפרט.

בתום התכנון, יקבל בעל השליטה תיק פרישה מלא, אשר יציג עבורו תזרים הכנסות במונחי נטו ממועד פרישתו ועד אחרי 120. במסגרת התכנון, תיבחנה חלופת שונות  (לרבות מיסוי מענקי פרישה, פריסות פיצויים, שימוש מושכל ביתרת ההון להיוון מיידי או עתידי), בחינת סוגי המקורות הכספיים הצפויים לבעל השליטה והתאמתם לרצונותיו.

התהליך בליווי ובפיקוח רואה חשבון תוך שיתוף מלא של בעל השליטה יחד עם רואה החשבון של החברה.

תיק הפרישה יכלול את כל הטפסים הנדרשים לבעל השליטה לממש את תכנית הפרישה, לרבות טפסי מס הכנסה, טפסי הגורמים המשלמים (קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח).

בעל השליטה יוכל לבצע את תכנית הפרישה באמצעות "פרישה פלוס" או באמצעות רואה החשבון שלו לפי החלטתו.

תכנון פרישה נכון עשוי להביא לחיסכון של עשרות

ואף מאות אלפי שח!

א

א

א

ליצירת קשר:

טלפון: 072-2711660 , פקס: 04-8420445

דוא"ל info@prishaplus.co.il

שד. ההסתדרות 32, צ'ק פוסט, חיפה