למעסיקים


פרישה פלוס יועצים בע"מ מציעה למעסיקים באזור הצפון  מגוון שירותים מודולריים לניהול תהליכי עבודה בתחום הפנסיוני, בהתאמה אישית ובשקיפות מלאה. הידע והמומחיות הינם פרי ניסיון של עשרות שנות ניסיון בתחום הביטוח הפנסיוני לשכירים.

מטרתנו היא לסייע למעסיק, שבאזור הצפון, בניהול מערך התנאים הסוציאליים של עובדיו, תוך הכרות מעמקיה של עולם הביטוח הפנסיוני, החוק והרגולציה, וזאת על מנת שהמעסיק יוכל להתמקד, בסופו של דבר, בפיתוח והרחבת העסק שלו, תוך יצירת שקט תעשייתי ומתן הגנה לעובדים ומשפחתם.

הבעיות שאיתן מתמודד המעסיק:

עמידה בהוראות החוקי העבודה כגון: חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת השכר, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, מיסוי ותקנות קופות גמל, רגולציה משתנה, תביעות עובדים, עזיבות עבודה, ספקים פנסיוניים, תחלופת עובדים ועוד.

בתחילת 2016 תכנסה לתוקף תקנות הדיווח לקופות גמל. מעסיקים רבים אינם ערוכים לכך עדיין!

בעיות המעסיק צפות בעיקר כאשר קורה אירוע כגון עזיבת עבודה, תביעת עובד אולם אז כבר מאוחר מדי, והמעסיק עשוי למצוא עצמו בחשיפה כלכלית רבה.

הפתרון- טיפול מונע המורכב משלושה חלקים:

חלק ראשון: הבנת המצב הקיים בעסק

הכרת המדיניות המפעלית,הכרת ספקי השירות הפנסיוני (חברות/סוכנים/יועצים), ביצוע בדיקות מדגמיות של תיקים פנסיוניים של חלק מהעובדים. בתום התהליך יוגש דוח מפורט אשר יסקור את המציאות בעסק: מצוי מול רצוי תוך הצבעה על ליקויים משמעותיים (במידה ויש) ומתן המלצות לפתרונם.

חלק שני: קביעת תהליכי עבודה נכונים

גיבוש מדיניות מפעלית, יצירת נהלי עבודה מסודרים והטעמתם בהתחשב במצבים המשתנים על פני ציר הזמן (גיוס עובדים, שינויי שכר, תביעות, עזיבות עבודה, שינויי חקיקה ועוד).

חלק שלישי: ליווי שוטף של המעסיק

ליווי שוטף של המעסיק מול ספקי השירות הפנסיוני תוך קיום בקרות קבועות הכוללות בחינת עמידת הספקים במפרטי המוצרים שסוכמו, קיום בקרות קליטת כספים, עדכון שוטף של המעסיק בשינויי החקיקה/רגולציה אשר חלים מעת לעת בתחום זה.

א

א

א

ליצירת קשר:

טלפון: 072-2711660 , פקס: 04-8420445

דוא"ל info@prishaplus.co.il

שד. ההסתדרות 32, צ'ק פוסט, חיפה