נספחי קצבאות – מגדילים את האותית הקטנות


אחת המשימות הקשות של פורשים היא בחירת מסלול הפרישה הנכון עבורם.
מי שפורש מקרן פנסיה ותיקה – חייו קלים. יש רק מסלול פרישה אחד, המבטיח קצבה לכל החיים ו-60% לבן/בת הזוג. ממלאים מעט טפסים, ומחכים לקצבה הראשונה

אולם, מבוטחים רבים, המגיעים כעת לפרישה, עשויים להחזיק פוליסות וותיקות מסוגים שונים הנבדלות, בין היתר, גם באפשרויות הקצבהלדוגמה: מבוטח שלו פוליסה מסוג גמלא ב' משנות ה-80' של המאה שעברה, מחזיק בכיסו את התחייבות חברת הביטוח לתשואה מובטחת לכל החיים ומקדם קצבה מובטח המבוסס על תוחלת חיים קצרה יותר – אין ספק שמדובר בנכס כלכלי משובח

אך מה לגבי פוליסות הוניות כמו "מעורב", "מעורב חצי כיסוי" ו"חיסכון שוטף" שנפתחו בתקופות אלו?

בחלק מהמקרים, ובד"כ משיקולי מיסוי, הוספו לפוליסות נספחי קצבה, המאפשרים למבוטח להמיר את הצבירה לקצבה בעת פרישתואך מה כתוב בנספחים אלו? המגוון רחב, ויש שיאמרו גם ג'ונגל.
לצערנו, בחלק מחברות הביטוח אין מיכון לנספחים וכתוצאה מכך, הדיווח למסלקה אינו שלם.

לדוגמה, שני נספחים שכיחים הנבדלים זה מזה במילים מעטות:

בחברת ביטוח א': "מוסכם ומוצהר בזה כי על פי בקשת בעל הפוליסות והמבוטח ייועד לגמלא חלק מהפוליסות שמקורו בהפרשות המעביד על חלק מהמשכורת העולה מדי חודש על החלק ה-12 של תקרת ההכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה" .

והנוסח "המעט" שונה בחברת ביטוח אחרת: "…מתוך הסכומים המופרשים ע"י המעביד כתגמולים עבור עובדו על חלק מהמשכורת העולה מדי חודש על החלק ה-12 של תקרת ההכנסה המזכה…"

בשנת 2017, תקרת ההכנה המזכה לשכיר עמדה על 8,600 שקלים, לפיכך, מבוטח בחברה א' יהיה זכאי למקדמי קצבה ישנים רק על הפיצויים + תגמולי המעסיק על שכר העולה על התקרה החודשית, בעוד שמבוטח בחברה ב' יהיה זכאי למקדמים אלו רק על מרכיב תגמולי המעסיק העולים על התקרה.

בשני המקרים תגמולי העובד מחוץ למשחק – והמרתם לקצבה היא בתנאי מקדמים חדשים!

מעת לעת ניתן למצוא נספחים נדירים המאפשרים למבוטח להמיר את כל החיסכון הצבור מכל המרכיבים לקצבה במקדמים וותיקים.

לנספחים אלו השפעה קריטית על מיסוי הפיצויים, האם הוניים (קוד 4) או שמא לקצבה (קוד6)

אז מה עושים?

מיפוי פרטני של כל פוליסה ביחס לפיצויים ולתגמולים בהתחשב בנספחים השונים בפוליסה

מצליבים את הנתונים מול טופס נתוני עזר ל-161. לעתים, יש לדרוש מחברת הביטוח תיקון.

מכינים תרחישים שונים בהתאם להעדפות המבוטח וצרכיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.