קופות גמל – ההתעוררות


SONY DSC

SONY DSC

כזכור, מינואר 2008, מיועדות כל ההפקדות החדשות בקופות הגמל למטרת קצבה.

הציבור, שהפנים מהלך זה, הקטין את ההפקדות השוטפות לקופות באופן ניכר.

על מנת להחזיר את קופות הגמל לזירת התחרות מול קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, יזם משרד האוצר שינויי חקיקה אשר הופכים את החיסכון בקופת גמל למוצר אטרקטיבי.

המהלך הראשון החל בשנת 2012, עת נכנסו לתוקפן "הוראות תיקון 190" לפקודת מס הכנסה, אשר יחד עם תיקוני חקיקה משלימים בחוקי הגמל השונים, יצרו יתרונות מיסוי רבים לחוסכים מבוגרים המפקידים סכומים גדולים בקופות.

השני, אשר הושלם בימים אלו ממש, יצר סוג חדש: קופת גמל להשקעה" אשר מהווה פתרון לציבור הרחב יותר.

מטרת מאמר זה היא לשפוך מעט אור על הדומה ועל השונה בין המכשירים, כך שניתן יהיה להבין את תועלות הגלומות בהם.

אם כן במה מדובר?

ראשית, יש להזכיר את שני המיסים העיקריים המשפיעים על הכספים המופקדים ב"קופות גמל" – הן בעת ההפקדה והן בעת המשיכה: מס הכנסה, המאפשר, בתנאים מסוימים לקבל החזר מס במועד ההפקדה ומאידך לחייב במס את המושך בעת המשיכה.

פרט למס הכנסה, קיים מס רווח הון, החל כמעט על כל אפיקי החיסכון וההשקעה במשק ובא לידי ביטוי בעת פדיון/מימוש השקעות.

בנוסף, יש לבחון האם קיימת תקרת ההפקדות, דמי הניהול, תנאי סף לפדיון, אפשרויות הורשה, שינויי תמהיל השקעות וכן הלאה.

א

ההבדלים העיקריים בין המכשירים נעוצים בכמה פרמטרים:

א

 • תנאי סף להיוון/משיכה – בקופה להשקעה אין תנאי סף. החוסך יכול למשוך את הכסף בכל רגע נתון. מאידך, לצורך הוון כספים מ"קופת 190" יש צורך לעמוד בשני תנאים מצטברים: להיות מעל גיל 60 ולהיות בעל פנסיה שמעל 4,480 ₪ לחודש – אם כך, ל"קופה להשקעה" יתרון בסעיף זה.

 

 • מס רווח הון- פדיון מ"קופת גמל להשקעה" יחויב החוסך במס רווח הון  של 25% מהרווח הריאלי (רווח בניכוי אינפלציה) בעוד שבהיוון כדין של "קופת 190" , יחול מס רווח הון של 15% בלבד על כל הרווח הנומינאלי (ללא נטרול האינפלציה). לפיכך, בסביבת אינפלציה אפס או שלילית – היתרון בנקודה זו אצל "קופת 190".

 

 • תקרת הפקדה שנתית – ב"קופת 190" אין מגבלה לסכום ההפקדה בעוד שב"קופת גמל להשקעה" קיימת מגבלת הפקדה שנתית של 70,000 ₪ לאדם . לפיכך, למבקשים להפקיד סכומים קטנים יש יתרון לעשות זאת ב"קופת גמל להשקעה" ולא ב"קופת 190".

 

הדומה בין הקופות

א

 • פטור ממס רווח הון ומס הכנסה – בשתי הקופות יהיה החוסך פטור כליל ממס רווח הון וגם מס הכנסה אם יוותר החוסך על משיכה חד פעמית ויבחר בקבלתו כקצבה לכל החיים.

 

 • מסלולי השקעות – בשתי הקופות ניתן לבחור מסלולי השקעות ולשנות את הבחירה מעת לעת מבלי ששינוי זה ייחשב כפדיון. כלומר, לא יהיה מס רווח הון בעת השינוי (בניגוד למכירת ניי"ע בבנק למשל) ובנוסף פטור מעמלות כגון קניה/מכירה.  מדיניות ההשקעות השנתית מפורסמת מראש ע"י החברות המנהלות כך שניתן לבצע אופטימיזציה נאותה בתמהיל ההשקעות בהתאם לטווח ההשקעה הצפוי.

 

 • דמי הניהול וההוצאות לניהול הקופה מסוכמים וידועים מראש.

 

 • ניתן לנייד את הכספים לחברה מנהלת אחרת מבלי לפגוע בוותק ובתשואות.

 

 • מועדי פדיון/ניוד/שינוי מסלולים קשיחים – הקופות כפופות לתקנות לניהול קופות גמל ולפיכך הקופות מחויבות לבצע את הבקשות במועדים ברורים.

 

 • מוטבים – בעת פטירת החוסך, ישולמו הכספים למוטבים הרשומים בקופה ולא יועברו לעיזבון החוסך.

 

5 כללי אצבע לחסוך בקופת גמל להשקעה

א

 • כאשר החוסך אינו צפוי לעמוד כלל בתנאי הסף במועד המשיכה (גיל 60 ופנסיה של 4,480 ₪ לחודש).

 

 • כאשר מטרת החיסכון היא לטווח קצר או עבור מטרת מוגדרת כמו השכלה לילדים.

 

 • כאשר החוסך מעוניין להפקיד בתשלומים קטנים או בסכום שנתי של עד 70,000 ₪ לאדם.

 

 • כאשר מניחים סביבת אינפלציה גבוהה.

 

 • למבקשים חיסכון אלטרנטיבי למכשירי השקעה המוצעים בבנקים כגון פק"מ, קרנות נאמנות, מניות, אג"ח וכו'

 

4 כללי אצבע לחסוך בקופת גמל לפי תיקון 190

ב

 • כאשר החוסך עומד בתנאי הסף  במועד המשיכה (גיל 60 + פנסיה חודשית של 4,480 ₪ לחודש).

 

 • כאשר מטרת החיסכון היא הגדלת הפנסיה או העברה בין דורית.

 

 • כאשר הסכום הפנוי להפקדה גבוה.

 

 • כאשר מניחים סביבת אינפלציה שלילית או אפסית.

 

מסקנות

א

טרם קבלת ההחלטה יש להבין מראש באיזה סוג קופה מדובר: "קופת גמל להשקעה" או קופת "גמל לפי תיקון 190" .

יש לבחון מראש את העמידה בתנאי הסף במועד המשיכה הרצוי, את סכום ההפקדה המתוכנן, מטרות החיסכון, מסלולי ההשקעה בהתאם לטעמים ולצורך של התא המשפחתי וכמובן את דמי הניהול המוצעים.

כדאי להשוות בין תשואות מסלולי השקעות דומים בין מספר גופים על פני תקופות של 36 או אפילו 60 חודשים ולא להסתפק בהשוואה של תקופה קצרה. 

ניתן לקבל מבית ההשקעות סיסמה לניהול החשבון באמצעות האינטרנט, דרכו  ניתן לבצע  פעולות רבות כגון שינוי מסלול השקעה, פדיון חלקי או מלא באופן אישי יעיל ומהיר.

יש להקפיד על רישום מדויק של המוטבים ולעדכן את הקופות בכל עת של שינוי במצב משפחתי.

חשוב לציין כי כללים אלו חלים על כספים חדשים שמופקדים בקופות, בעוד שעל הכספים הישנים חלים כללי  משיכה שונים בהתאם למועדי ההפקדה וסעפי מס שונים.

בכל מקרה מומלץ להיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני בטרם קבלת החלטה של הפקדה/משיכה של כספים שכן לעיתים, ההחלטה עשויה להביא לנזק כלכלי שלא ניתן לתקנו בהמשך.

בהצלחה!

יעקב שיץ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.