קישורים


ביטוח לאומי           

המסלקה הפנסיונית       

משרד האוצר – אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון 

עמיתים – קרנות פנסיה וותיקות 

נציבות שירות המדינה – פרישה וגמלאות

רשות המסים     

א

א

א

 

ליצירת קשר:

טלפון: 072-2711660 , פקס: 04-8420445

דוא"ל info@prishaplus.co.il

שד. ההסתדרות 32, צ'ק פוסט, חיפה