חדשות מאמרים


אצל זוגות שונים קיימים פערי גיל שונים באופן טבעי. לעיתים יש מצבים בהם אחד מבני הזוג צעיר מגיל הפרישה החוקי בעוד השני כבר חצה אותו. לעיתים קרובות אין חפיפה בין היקפי החיסכון, על שם האחד/ת צבירה נאותה, ולשני מועטה יותר. בישראל מספר חוקים המענקים זכויות שונות בהתאם לגיל: ביטוח לאומי, […]

הגיל שאפשר בו להתחיל (לקבל קצבאות)


בתאריך 08/11/2018 ייכנס לתוקפו התיקון לחוק , אשר יאפשר לעובדים לפדות כספי פיצויים מתקופות עבודה שבעבר, ללא צורך באישור המעסיק. תיקון החוק, מהווה בשורה צרכנית מצויינת לעובדים, אשר עד כה לא יכלו לגעת בכספים האלו מסיבות שונות, במיוחד כאשר המעסיקים נעלמו ואין דרך לקבל את הסכמתם. בפועל, עשוי היישום להיות […]

יישום תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ...


בתאריך 02/07/2018 התקבל בכנסת תיקון לסעיף 23 של החוק הנ"ל, אשר מגדיר את התנאים, שרק בהם, תהיה רשאית קופה אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה (ביטוח מנהלים/קרן פנסיה) להחזיר למעסיק את כספי הפיצויים הצבורים של עובד וזאת בכפוף להוראות סעיף 26 ו 14 לחוק פיצויי פיטורין: תנאי ראשון: […]

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשע"ח– ...פורשים רבים חוששים, בצדק, כי במקרה פטירה מוקדמת בסמוך לפרישה, יוותר כסף רב בידי הגוף המוסדי, במקום שיוותר בידי היורשים, קוראים לזה: "הלך הכסף" מה מציעות חברות הביטוח? בפוליסות החדשות יש מסלולי פרישה, המבטיחים תקופת מוגדרות של תשלומי קצבאות.. כלומר, במקרה פטירת המבוטח בטרם הסתיימה התקופה שנבחרה, יהיו זכאים המוטבים […]

גבירותי ורבותי, מקדמים!


לעיתים קרובות, אנו פוגשים פורשים, אשר בהבינם את גודל הקצבאות הצפויות להם (מביטוח לאומי ומהחיסכון הפנסיוני), מבקשים להגדיל את הפנסיה מכספים שונים כגון:  כספים הוניים  או קצבתיים vmcurho בקופות הגמל השונות או מכספים פרטיים.  מהן האפשרויות העומדות לרשותם? דרך אחת, היא להתבונן באמצעות עדשת המיסוי: קצבה מוכרת או קצבה מזכה. קצבה מוכרת – […]

אז מאיפה כדאי לקבל פנסיה?


אחת המשימות הקשות של פורשים היא בחירת מסלול הפרישה הנכון עבורם. מי שפורש מקרן פנסיה ותיקה – חייו קלים. יש רק מסלול פרישה אחד, המבטיח קצבה לכל החיים ו-60% לבן/בת הזוג. ממלאים מעט טפסים, ומחכים לקצבה הראשונה.  אולם, מבוטחים רבים, המגיעים כעת לפרישה, עשויים להחזיק פוליסות וותיקות מסוגים שונים הנבדלות, […]

נספחי קצבאות – מגדילים את האותית הקטנותכזכור, מינואר 2008, מיועדות כל ההפקדות החדשות בקופות הגמל למטרת קצבה. הציבור, שהפנים מהלך זה, הקטין את ההפקדות השוטפות לקופות באופן ניכר. על מנת להחזיר את קופות הגמל לזירת התחרות מול קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, יזם משרד האוצר שינויי חקיקה אשר הופכים את החיסכון בקופת גמל למוצר אטרקטיבי. המהלך הראשון […]

קופות גמל – ההתעוררות


בימים אלו מקבלים הורי הילדים עד גיל 18 מכתב מהביטוח הלאומי המודיע להם על יישום ההחלטה להעניק חיסכון לכל ילד, החל מינואר 2017. במכתב מתבקשים ההורים לבחור במסלול החיסכון שבו ייחסך הכסף, 50 ₪ לחודש על חשבון המדינה ועוד 50 ₪ תוספת אופציונלית למי שמעוניין לקזז זאת מקצבת הילדים. האפשרות […]

סוכריה לכל ילד, בקופת גמל או בבנק?


רפורמות  2016 – מדריך למעסיקים רפורמות 2016 הינן בעלות השפעה רבה על ציבור המעסיקים, חלק מהרפורמות תחלנה על כל המעסיקים, וחלק בהדרגה בהתאם לכמות העובדים המועסקים בארגון. למצגת -"מעסיקים ועובדים 2016 לחץ כאן" זכות בחירת בעל הרישיון ע"י העובד  כחלק מרפורמת ועדת בכר, בשנת 2005, נקבעה זכותו של העובד לבחור […]

הערכות המעסיקים ל 2016בתקנוני קרנות פנסיה וותיקיות (וגם בפנסיה תקציבית) נקבע כי ניתן לצבור זכויות פנסיוניות בשיעור של עד 70% מהשכר הקובע. קביעות אלו שיקפו מצב שבו אדם היה פורש בד"כ בגיל 65, לאחר כ- 35 שנות וותק (2% לשנה), כאשר הזכויות העודפות נשארות ברובן בקרן (לטובת האיזון האקטוארי) וחלקן מוחזר לחוסך בדמות של […]

מיסוי צבירות עודפות – להאיר (חלק) מהחורים השחורים