הערכות המעסיקים ל 2016


רפורמות  2016 – מדריך למעסיקים

רפורמות 2016 הינן בעלות השפעה רבה על ציבור המעסיקים, חלק מהרפורמות תחלנה על כל המעסיקים, וחלק בהדרגה בהתאם לכמות העובדים המועסקים בארגון.

למצגת -"מעסיקים ועובדים 2016 לחץ כאן"

זכות בחירת בעל הרישיון ע"י העובד 

כחלק מרפורמת ועדת בכר, בשנת 2005, נקבעה זכותו של העובד לבחור באופן חופשי את סוג המוצר הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל) ואת החברה המנהלת . כעת, עשור לאחר מיכן, מורחבת ומושלמת זכות הבחירה גם לזהות בעל הרישיון הפנסיוני שיטפל בו (סוכן/יועץ) ללא תלות בבעל הרישיון  המספק את השירות למעסיק.

יתר על כך, באם לעובד יותר מתוכנית אחת, רשאי העובד לבחור בעלי רישיון שונים שיטפלו בו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

המשמעות: המעסיק עשוי למצוא עצמו במצב שבו מצד אחד הוא חייב לבצע את הבחירות של העובד ומאידך עליו להתמודד מול סוכנים רבים אשר אינם מחויבים למעסיק!

 

 איסור העדפת מוצר פנסיוני – תיקון 12

בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני, נקבע כי הפקדות המעסיק לקרן פנסיה מקיפה הינן 6% לפיצויים ו 6% לתגמולים, כאשר העובד נדרש להפרשה של לפחות 5.5% משכרו. מעסיקים רבים בחרו לבצע הפקדות לפוליסת ביטוח מנהלים בשיעור הפקדה התגמולים הוא 5% בלבד. לעיתים קרובות קיבל המעסיק תעריף  מוזל לביטוח אי כושר עבודה.

נכון להיום, עפ"י הוראות תיקון 12 לחוק קופות הגמל, בכל מקום שבו מעסיק נקב בשיעורי הפרשות שונים לסוגים שונים של מוצרים (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) עליו לבצע את שיעור ההפקדה לפי הגבוה ביותר האפשרי לרבות תקצוב של 2.5% לכיסוי אי כושר עבודה.

במילים אחרות, על המעסיק יהיה להגדיל את שיעורי ההפרשות לרכיב התגמולים שהוא משלם ל 7.5% מהשכר גם אם עלות ביטוח אי כושר עבודה זולה יותר.

מצב זה הוא בעייתי, ומשרד האוצר מגבש כעת תיקון לתיקון 12. 

 

מימון התפעול הפנסיוני

במסגרת הדיונים בוועדת הכנסת, הגיעו נציגי המעסיקים ויו"ר ההסתדרות להבנה כי על המעסיק לשאת בעלות התפעול הפנסיוני ובתמורה לכך יוזלו דמי הניהול שישלמו העובדים.

התעריף שנקבע יעמוד על 0.6% + מע"מ מההפקדה אך לא פחות מ- 10.5 ש"ח + מע"מ, לעובד, בחודש.

סכום זה ישולם לסוכן הפנסיוני (מנהל ההסדר) כאשר המועד הראשון לתשלום יהיה בחודש יוני 2016 רטרואקטיבית לתחילת השנה.

המשמעות: ייקור משמעותי של עלות ההעסקה למעסיק באופן מידי.

 

הליך תחרותי לברירות המחדל 

במסגרת חוק ההסדרים החדש, נקבע כי כל מעסיק צריך לקבוע ברירת מחדל לחיסכון הפנסיוני, לגבי קליטת עובדים חדשים, בהליך תחרותי, אלא אם ארגון המעסיקים שבהם חבר המעסיק, או הארגון היציג של העובדים ביצעו את הבחירה. 

עקרונות ההליך הזה יקבעו ע"י משרד המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.

המעסיק רשאי לקיים הליך זה באמצעות סוכן הביטוח שלו למעט אם סוכן זה הינו  צד קשור עם חברות ביטוח.

המשמעות: הערכות לקיום הליך תחרותי כזה אשר יקבע את ברירת המחדל לחיסכון הפנסיוני. 

 

שינויי הסכמי העסקה 

בהתאם לאמור לעיל, יש לפעול לשינויי הסכמי ההעסקה לגבי עובדים חדשים תחילה,

ובהמשך, גם ביחס להסכמי העסקה של העובדים הקיימים בארגון.

 

 

 

*יש לציין כי טרם פורסמו כל הנהלים והתקנות ליישום וייתכן כי עוד יהיו שינויים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.