יישום תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשע"ח– 2018


בתאריך 08/11/2018 ייכנס לתוקפו התיקון לחוק , אשר יאפשר לעובדים לפדות כספי פיצויים מתקופות עבודה שבעבר, ללא צורך באישור המעסיק.
תיקון החוק, מהווה בשורה צרכנית מצויינת לעובדים, אשר עד כה לא יכלו לגעת בכספים האלו מסיבות שונות, במיוחד כאשר המעסיקים נעלמו ואין דרך לקבל את הסכמתם.
בפועל, עשוי היישום להיות בעייתי מאחר ועובדים אלו יהיו חייבים לעבור דרך משרדי רשות המסים לשם קבלת אישורים מתאימים.
יש לשער, כי מרבית הפונים, יבקשו לקבל את הכסף המיוחל, המחכה להם בקופות במזומן ורצוי גם בפטור ממס.
לשם כך, יהיה עליהם להוכיח כי במועד סיום העבודה עמדו בכללי הפטור שהיו רלוונטיים לאותו מועד.
האם יש בידם את תלושי השכר בגין שנים אלו? טפסי 106? תקופת עבודה מדויקות?

כיצד תפעל רשות המסים ביחס לחבות המס ביחס לפיצויים שמעל התקרה הפטורה: האם יחול המס השולי הנוכחי?
האם תידרש מהנישום תוספת ריבית והצמדה? מתי בעצם ייקבע אירוע המס? במועד הפרישה או במועד המשיכה?

האם פיצויים אלו מהעבר, שיתקבלו כעת, ישפיעו על תהליך קיבוע הזכויות?

האם ניתן יהיה לבקש "רצף פיצויים" או "ייעוד לקצבה" רטרואקטיבית?

ומה לגבי כספי פיצויים של עמיתים שנפטרו בחלוף השנים, וכספם נותר בקופות עד כה כאבן שאין לה הופכין?

האם זה נכון בכלל למשוך את הפיצויים?

אז מה עושים? – נערכים ב 5 שלבים!

                     5 שלבי המימוש:

1. מיפוי הכספים הפנסיוניים באמצעות המסלקה הפנסיונית ואיתור כספי פיצויים ממעסיקי העבר.
2. הצלבת נתוני התעסוקה באמצעות הביטוח הלאומי ושחזור ניירת המצויה בבית.
3. קבלת נתונים ואפשרויות מהחברות המנהלות ביחס לסוג הפיצויים:
   • פיצויים ל"הון" או "קצבה"
   • דרכי המימוש האפשריות בהתאם לסוג הקופה.
4. בחינה כוללת של המכלול הפנסיוני והמיסוי בהתאם לצורכי התא המשפחתי:
   • האם הקצבה הקיימת/הצפויה מספיקה לצורכי התא המשפחתי כזוג או כיחידים?
   • האם נדרש סכום הוני לצרכים מיוחדים?
5. הכנת תכנית פעולה והסדרת מעמד הכספים בקופות השונות לרבות אישורי המס הנדרשים.

בטרם קבלת החלטות וביצוען יהיה זה נכון, ויש שיאמרו אף הכרחי, להיעזר בבעלי רישיון פנסיוני שזו התמחותם.

זה הזמן לקרוא גם לרשות המסים לפעול לגיבוש הנחיות וכללים ברורים ליישום התהליך.

כי כרגיל,

סוד ההליכה על פני המים נעוץ בידיעה היכן מונחות האבנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.